patrologija.com
Pravopis
Pravopis je naziv pravila koja određuju način pisanja nekog jezika. Postoje pravila koja određuju interpunkciju, druga pak velika i mala slova, treća rastavljeno i sastavljeno pisanje pojedinih rij…