patrologija.com
Potkresavanje
Svaki dobar gazda koji je vodio računa o svome imanju, znao je kako ne smije zapustiti plemenita stabla ako ih je htio pretvoriti u komade drveta za gradnju svoga doma ili u korisne alatke. …