patrologija.com
Odvažiti se biti pravedan
30. nedjelja kroz godinu – C Kad čitamo ovaj evanđeoski odlomak onda se nameće više logičkih i vrlo problematičnih pitanja od kojih ne smijemo bježati dok i ako želimo razumjeti Gospodinovu poruku …