patrologija.com
Most
Ne samo provalije i ponori, nego i dublje rijeke i brzaci, uvijek su predstavljali izazov. Ugrožavali su ljudsku potrebu sigurne i brze komunikacije, oteža…