patrologija.com
Mala vrata
U povijesti klasičnoga ratovanja od staroga do srednjega vijeka mnogi su čvrsti gradovi pali ne zbog sigurnosti glavnih vrata niti zbog pomanjkanja hrabros…