patrologija.com
Kulise
Na pozornici u kazalištu dekorativni je element kojim se predočuje određeni ambijent, a koji se lako mijenja pomoću tehničkih naprava. Kulisa je u b…