patrologija.com
Kršćani kao proroci
6. nedjelja kroz godinu – C Današnje Evanđelje je sastavljeno od dva dijela. S jedne strane Isus naviješta blaženstva, a s druge naviješta i svoje ‘jao’ onima koji ne žive sukladno evan…