patrologija.com
Košara srca
Stvorivši čovjeka Bog mu je dao srce koje je kao košara čija je zadaća prihvatiti puninu života. No ljudi ga počesto pune tek ljudskim željama i zemaljskim ispraznostima, čime ga u biti praz…