patrologija.com
Korizmeni ciljevi
2. korizmena nedjelja – C Opće je poznato da čovjek ne kreće na put ako ne zna kamo ide ili pak ne poduzima nijedan napor ako ne zna čemu to čini. Bez dobro definiranoga cilja nema smislene i koris…