patrologija.com
Kolotečina
Na našim zemaljskim cestama poradi kiša i učestalog prometa, stvaraju se duboke kolotečine iz kojih je potom teško izići. Kad jednom u…