patrologija.com
Kažiprst
Kažiprst je mnogostruk znak i simbol za nas ljude. Kada ga u nekoga upremo prenosimo mu poruku: ili ga za nešto prozivamo ili ga ozbiljno opominjemo ili mu čak prijetimo. Sveto pismo takvu gestu na…