patrologija.com
Kateheza o Teodoru Stiditu
KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI. NA OPĆOJ AUDIJENCIJI Srijeda, 27. svibnja 2009. Teodor Studit Draga braćo i sestre! Svetac s kojim ćemo se danas susresti, sveti Teodor Studit, vod…