patrologija.com
Kateheza o svetom Kolumbanu
KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI. NA OPĆOJ AUDIJENCIJI Srijeda, 11. lipnja 2008. Sv. Kolumban – odvažni vjerovjesnik i neumorni graditelj Draga braćo i sestre, sveti opat Kol…