patrologija.com
Kateheza o svetom Jeronimu (2.)
KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI. NA OPĆOJ AUDIJENCIJI Srijeda, 14. studenoga 2007. Sveti Jeronim kao učitelj života Draga braćo i sestre! Nastavljamo danas s predstavljanjem lika svetoga…