patrologija.com
Kateheza o svetom Bonifaciju
KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI. NA OPĆOJ AUDIJENCIJI Srijeda, 11. ožujka 2009. Sveti Bonifacije “apostol Njemačke” Draga braćo i sestre, danas ćemo se zadržati na velikom mi…