patrologija.com
Kateheza o Maksimu Ispovjedaocu
KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI. NA OPĆOJ AUDIJENCIJI Srijeda, 25. lipnja 2008. Sv. Maksim Ispovjedalac Draga braćo i sestre, danas predstavljamo lik jednoga drugog crkvenoga Oca s Istok…