patrologija.com
Kateheza o Klementu Rimskom
KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI.NA OPĆOJ AUDIJENCIJI U SRIJEDU 7. OŽUJKA 2007. Sveti Klement, rimski biskup Na navještaj spasenja odgovoriti velikodušnim i hrabrim obraćenjem Draga braćo …