patrologija.com
Kateheza o Grguru iz Nise (2.)
KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI.NA OPĆOJ AUDIJENCIJI Srijeda, 5. rujna 2007. Cilj je čovjekova života sličnost s Bogom Draga braćo i sestre! Danas vam predlažem za razmišljanje n…