patrologija.com
Kateheza o Dionziju Aeropagitu
KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI. NA OPĆOJ AUDIJENCIJI Srijeda, 14. svibnja 2008. U dijalogu sa svim kulturama zadržati identitet kršćanske vjere Draga braćo i sestre, kad se nastojimo p…