patrologija.com
Kateheza o Baziliju Velikom (1.)
KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI. NA OPĆOJ AUDIJENCIJI Srijeda, 4. srpnja 2007. Bazilije: otac monaštva, obnovitelj bogoslužja i du…