patrologija.com
Kateheza o Ambroziju Milanskom
Papina kateheza o sv. Ambroziju na općoj audijenciji u srijedu 24. listopada 2007. Pouka u vjeri neodvojiva je od primjera životom Draga braćo i sestre, sveti biskup Ambrozije …