patrologija.com
Jišajev panj
Nije lako biti stari panj, beskoristan i isluženi, pun rana i ožiljaka, bez ikakve predodžbe o smislu i budućnosti. Nekad je sanjao budućnost punu moći i slave, a sada životari preživljavajući, bez…