patrologija.com
Igra skrivača
Kao djeci igra skrivača bila nam je jako draga i često smo je igrali. Skrivali smo se jedni od drugih po žbunju i kamenju, po štalama i pojatama, iza staba…