patrologija.com
Gumno
Ljudski život sliči prostranome polju na kojemu posijano sjemenje donosi svoj urod. Ali od ploda na polju do jestivoga zrna od kojega nastaje kruh, proces je još uvijek dug. Konačno razabiranje i o…