patrologija.com
Gramatika
Svaki ljudski jezik ima svojevrstan sustav zakonitosti ili pravila koji se zove gramatika, te stoga i svaki jezik posjeduje vlastitu gramatiku.