patrologija.com
Deložiranje
Deložiranje je najprije pravni, a potom i fizički postupak iseljavanja pojedinaca i obitelji koje žive bespravno u prostoru koji im ne pripada. I ma koliko može biti bolan ili bešćutan takav postup…