patrologija.com
Crveni tepih
Sukladno društvenim običajima, svečanom državnom protokolu i službenim ceremonijama crveni tepih se koristi kad se označava put kojim se kreće državni poglavar ili određena znamenita osoba kojoj se…