patrologija.com
Buridanov magarac
Postoji priča o magarcu, nazvanom po filozofu Buridanu, a koja govori o magarcu koji se gladan i žedan našao na jednakoj udaljenosti između dva stog…