patrologija.com
Brana
Svjedoci smo i u najnovije vrijeme kako nesreće, a napose prirodne kataklizme treba, ako je ikako moguće, preduhitriti. Teško se nositi s nabujalom rijekom i podivljalim brzakom, ukoliko se …