patrologija.com
Bori li se Isus za društvenu pravdu?
7. nedjelja kroz godinu – C Navikli smo razmišljati o Isusu kao o borcu za prava malenih, siromašnih i obespravljenih. Držimo ga nekim tko je bio za društvenu pravdu i pravične odnose među ljudima …