patrologija.com
Bog koji sablažnjava
21. nedjelja kroz godinu – B I u današnjem odlomku Ivanova Evanđelja nastavlja se rasprava koju je Gospodin započeo sa svojim slušateljima i učenicima prilikom susreta u Kafarnaumu nakon čudesnog u…