patrologija.com
Aktivirati potencijal ljubavi
15. nedjelja kroz godinu – C U svakome od nas postoji golemi potencijal života, to jest izuzetna mogućnost djelovati na takav način da zahvaljujući svojim činima dođemo do vječnosti. Najčešće nam s…