patrickverbessem.wordpress.com
Een existentiële bedenking bij, onder andere, dit blog
Je zou het als de missie avant la lettre van het ‘snapshot’-blog kunnen beschouwen.