patkow.com
Sołectwo Patków
Aktualnie sołtysem we wsi Patków jest Tomasz Chraniuk (tel. 668-718-579). Swoją funkcję zaczął sprawować w 2015 roku, przejmując obowiązki od poprzedniego sołtysa Wiesława Raka. Do rady sołeckiej n…