patkow.com
Zdjęcie z 1970 roku (wczesna wiosna); uczniowie z Patkowskiej szkoły 8-klasowej na wycieczce na boisku w Patkowie.