patkow.com
Historia LZS Patków – wspomnienia Mieczysława Raka
Historia powstania boiska w Patkowie jest bardzo długa i interesująca. Z inicjatywy Stanisława Michalaka, Ryszarda Przesmyckiego i Wojciecha Raczuka w 1968 roku zapadła wstępna propozycja budowy…