patkow.com
Komunikat: Zebranie 
Sołtys wsi Patków Tomasz Chraniuk zaprasza wszystkich Radnych i mieszkańców Patkowa do świetlicy wiejskiej na zebranie, które odbędzie się 7.05.2017 r. o godz. 19:00. Zebranie zostało zwołane w zwi…