patkow.com
Wspomnienia Stanisława Gmitruka
Patków – to moja wieś rodzinna, w której spędziłem dzieciństwo i wczesną młodość. W tej części wspomnień, opiszę krótko życie społeczne i gospodarcze mieszkańców wsi Patków, w latach 60-tych …