pateshestvia.net
Еменският каньон - да потънеш в зелената прегръдка на Балкана •
В района на село Емен си провират път водите на река Негованка, която образува живописен пролом, известен с името Еменският каньон.