pateldr.wordpress.com
સૃષ્ટિએ સારપનું રે ઝીલવું – દિલીપ ર. પટેલ
સૃષ્ટિએ સારપનું રે ઝીલવું કળી ખુલે એમ ખુલવું મારે રાજ ફૂલ ખીલે એમ ખીલવું બની સુંદર વળી વેરી સુગંધ સૃષ્ટિએ સારપનું રે ઝીલવું ગળી ભળે નીર ભળવું અંતર અંબરની અશુધ્ધિનું પીલવું બની ધવલ પુરી રંગ હેતલ સૃષ…