pateldr.wordpress.com
આતંકવાદી વાયરે હાય રે! .. દિલીપ ર. પટેલ
આતંકવાદી વાયરે હાય રે! .. વિધર્મવાદી કાયરે વસુધા કૂખે દીધો જીવન વિલોપનનો દંસ કો આતંકવાદી વાયરે હાય રે! હરી લીધો નાઈન ઈલેવનનો દસકો આતંકવાદી વાયરે હાય રે! .. આંધી આણી ધર્માંધ અથડાયા કે ત્રણ ઝાટકે હોમ…