pateldr.wordpress.com
એજ બેતાલા – દિલીપ ર. પટેલ
એજ બેતાલા (છંદ: લગાગાગા લગાગાગા લગાગાગા લગાગાગા) કરી લો દીર્ઘ દિવ્ય દ્રષ્ટિ દર્શન એજ બેતાલા અરિ ‘સ્વ’ભાવ કાપો લૈ સુદર્શન એજ બેતાલા લટકાવી મિરાજોને ચક્ષુમાં ઝાંખ જેહ્ આણી નજર ઊતારવા નટરા…