pateldr.wordpress.com
ગઝલ – ડૉ. જગદીપ નાણાવટી
સ્તબ્ધતાના શહેરમાં પગરવ બનીને નીકળ્યો રામ સામે અશ્વમેઘે લવ બનીને નીકળ્યો વ્રત ધરીને શાંત ઉભા મોરના ટહુકા તણા મૌનના પડઘે ફરીથી રવ બનીને નીકળ્યો આયને સંબંધના પ્રતિબિંબ સઘળા જોઇને પાર્થનું સંધાન થઈ, અ…