pateldr.wordpress.com
ક્ષમા
આદરણીય શ્રી. રતીલાલ ચંદરયા અને બીજા સુજ્ઞ મીત્રોની ટકોર અને સુચનોને ધ્યાનમાં લેતાં મને પ્રતીતી થઇ છે કે, 26 જુન -2007 બાદ અહીં પ્રગટ થયેલ દીવંગત તેમજ હયાત કવીઓની કૃતીઓ તેમની કે તેમના વાલી વ…