paszavas.com
Da li životinje prepoznaju sebe u ogledalu?
Da li životinje prepoznaju sebe u ogledalu? Kako se ponašaju kada prvi put otkriju svoj odraz. Test sa ogledalom na životinjama se primenjuje od šezdesetih godina prošlog veka i česta je metoda ist…