pasqyrimi.com
Kalaja e Dodës, një thesar me vlera të gjithëanshme
Kalaja e Dodës në shekuj është dalluar për vlerat e saj të larta morale ,shpirtërore ,patriotike e kulturore .Është konsideruar si porta hyrëse e Korabit e cila u tregon vizitorëve madh…