pasqyrimi.com
APELASI (Deportimi) dhe procedurat për heqjen e emrit nga “lista e zezë”
Një ndër problemet kryesore që emigrantët mundohen ende të zgjidhin është “Apelasi” (deportimi), pra largimi i detyruar nga shteti grek apo çdo shtet tjetër që e kanë marrë. Zyra jonë merret me çës…