pascalebruinen.com
Positieve mindset beschermt tegen (hart)ziekte
Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken komt telkens als rode draad naar voren dat een positieve mindset een uitstekende beschermingsfactor is tegen zie
Pascale Bruinen