pasca.radenintan.ac.id
STUDIUM GENERALE
Diberitahukan kepada Seluruh Mahasiswa Baru wajib mengikuti Studium Generale yang akan dilaksanakan di Ballroom Krakatau Hotel Bukit Randu Bandar Lampung. Bandar Lampung, 5 September 2019TTd Akadem…