pasca.radenintan.ac.id
Prof. Siti Patimah Buka Matrikulasi Pelatihan Bahasa Asing Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Bandar Lampung – Ketua Program studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd, Membuka Kegiatan Kuliah Matrikulasi Pelatihan Baha…